Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти